ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

«Lapin House's Easter Egg Hunt!»

 

 • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAPIN HOUSE», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Στυλιανού Γονατά 4, 12133), με Α.Φ.Μ.: 094532890, Γ.Ε.ΜΗ.: 084918702000, (εφεξής χάριν συντομίας LAPIN), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια με αντικείμενο τη διάθεση τριών ζευγαριών παιδικών παπουτσιών με δυνατότητα επιλογής, ως δώρου σε τρεις διαφορετικούς τυχερούς νικητές, υπό το διακριτικό τίτλο «Lapin House's Easter Egg Hunt.

 

            Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο της Κλήρωσης

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.
 2. Από το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της LAPIN και της Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε., οι σύζυγοι αυτών και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.
 3. Αντικείμενο - δώρo της κλήρωσης είναι τρία (3) ζευγάρια παπουτσιών από τα προσφερόμενα https://www.lapinkids.com/el/categories/papoytsia για τρεις (3) τυχερούς. Το δώρο είναι αυστηρά προσωπικό και κάθε τυχερός μπορεί να επιλέξει τον αυτό κωδικό προϊόντος.
 4. Το δώρο μπορεί να παραληφθεί αποκλειστικά στο κατάστημα «..Lapin Magicland.» στην Κηφισιά από έκαστο τυχερό νικητή εντός των ωρών λειτουργίας του καταστήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή  09:30-21.00, και Σάββατο 10:00 -18:00) ή να σταλεί χωρίς κόστος μεταφορικών σε υποδεικνυόμενη από έκαστο τυχερό διεύθυνση.
 5. Τα δώρα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα ζευγάρια παιδικών παπουτσιών και πιθανή μεταγενέστερη μεταβολή στη λιανική τιμή τους δε μεταβάλλει το δώρο ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.
 6. Το ζευγάρι παπουτσιών που θα επιλέξει έκαστος τυχερός δεν ανταλλάσσεται με χρήμα ούτε με δωροκάρτα LAPIN.

 

            Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

 1. Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών για την κλήρωση ορίζεται από την 17-04-2019 ώρα 12:00μμ ως και την 24-04-2018 ώρα 12:00μμ
 2. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.instagram.com/lapinhouse_official (Instagram) και https://www.facebook.com/LapinHouse/ (Facebook) ήτοι μέσω αλληλεπίδρασης με συγκεκριμένες αναρτήσεις (posts / stories), που θα περιέχουν ανακατεύθυνση – υπερσύνδεσμο στη σελίδα της κλήρωσης.
 3. Με φυλλομετρήση – επίσκεψη στη σελίδα της κλήρωσης, κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα θα κληθεί να δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του/της, όπου και θα λάβει αυτοματοποιημένο μήνυμα με ειδικότερες οδηγίες για τη συμμετοχή, ήτοι πώς να κοινοποιήσει στο προσωπικό προφίλ instagram / facebook συγκεκριμένη φωτογραφία (μέχρι 3) με αναφορά (tag) στο επίσημο προφίλ της LAPIN HOUSE στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο.

 

 

 1. Κάθε κοινοποίηση συνεπάγεται έναν λαχνό στην κλήρωση. Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει από έναν μέχρι και τρεις λαχνούς. Κοινοποιήσεις τις ίδιας φωτογραφίας στο Instagram και στο Facebook δεν συνεπάγεται διπλό λαχνό.    
 2. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.
 3. Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει με λογισμικό. Το λογισμικό θα παύσει την αποδοχή δηλώσεων συμμετοχής αυτόματα στην ως άνω προκαθορισμένη λήξη της διάρκειας του χρόνου υποβολής.
 4. H LAPIN έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.
 5. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς και ορθής διαχείρισης του προφίλ του στο Instagram και στο Facebook, που θα του επιτρέψει να είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.
 6. Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι είναι σε θέση να ταυτοποιηθεί κατά την κατωτέρω οριζόμενη διαδικασία και διαθέτει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή προσωπικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας. 
 7. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων οφείλει προ της υποβολής της συμμετοχής να αποδεχθεί πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.
 8. Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από την ενεργοποίηση της επιλογής (click wrap contract) αποδοχής με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.
 9. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης. 

 

            Γ. Κόστος Συμμετοχής

 1. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η LAPIN δε ζητά οιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της LAPIN πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.
 2. Ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση και σε κάθε περίπτωση η LAPIN δε σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

 

            Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της Κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

 1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25/4/2019, στα γραφεία της Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε. στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Λεωφ. Αμφιθέας 95-97 & Αγ.Τριάδος 36), ώρα 13:00 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.instagram.com/lapinhouse_official (Instagram) και https://www.facebook.com/LapinHouse/ (Facebook).
 2. Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό https://www.contactpigeon.com/ την ως άνω ημέρα και ώρα. Προ της διενέργειας της κλήρωσης, αποκαλύπτονται από το λογισμικό εισαγωγής των συμμετοχών τα στοιχεία προφίλ των λογαριασμών των συμμετεχόντων [instagram & facebook nicknames]. Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης, που αποτελεί αλγόριθμό τυχαίας επιλογής ενός ονόματος προφίλ instagram, χωρίς καμία μεσολάβηση – επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Κατά την εκτέλεσή του επιλέγει ένα (1) νικητήριο όνομα προφίλ instagram ή facebook που αντιστοιχεί σε ένα (1) νικητή. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τρεις φορές για να προκύψουν οι 3 τυχεροί.
 3. Κάθε τυχερός, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα)
 4. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η LAPIN διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.
 5. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου - δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://www.contactpigeon.com/ σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή - δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.
 6. Η ως άνω διαδικασία οπτικοποιείται σε οθόνη και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται εντός 120 λεπτών από την ολοκλήρωσή της. Μαζί με τους νικητές επιλέγονται και 3 επιλαχόντες σε περίπτωση που σύμφωνα με τα κατωτέρω οι νικητές αρνηθούν ή δεν προσέλθουν να παραλάβουν το δώρο τους οι οποίοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία αν καταστεί ανάγκη.
 7. Η LAPIN ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης και του αποστέλλει αμέσως προσωπικό email μέσα στις επόμενες ημέρες με την ειδοποίηση ότι είναι ο τυχερός. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξής διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη - νικητή, που είναι υποχρεωτική:
  1. Ερώτηση μέσω προσωπικού email στο νικητή για το ονοματεπώνυμο και ενός προσωπικού στοιχείου επικοινωνίας, του email που δηλώθηκε ή και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  2. Αποστολή αναλόγως της ως άνω απάντησης του νικητή αλφαριθμητικού κωδικού με email ή SMS από την LAPIN.
  3. Aποστολή του κωδικού αυτού από το νικητή στο email της Lapin House για την ταυτοποίηση του χρήστη.
 8. Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης-μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 μήνα από την ταυτοποίησή του από το προαναφερθέν κατάστημα. Η LAPIN δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του τυχερού νικητή κατά την επίσκεψή του στο εν λόγω κατάστημα για την παραλαβή του δώρου του.
 9. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας κάποιος νικητής, καλείται ο πρώτος επιλαχών, που θα πρέπει να παραλάβει το δώρο με την ίδια διαδικασία εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του.
 10. Ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι επιλαχόντες. Αν ουδείς τελικά παραλάβει, επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία από την αρχή σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η LAPIN, έχοντας εξαιρέσει από την κλήρωση τον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.
 11. Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.
 12. Η LAPIN έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.) Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς, πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα χρειαστεί να χορηγήσει εκ νέου τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στη LAPIN, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 24 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή. 

 

            Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Η LAPIN στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].
 2. Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την LAPIN νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]
 3. Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την LAPIN και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Η LAPIN ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαιούται να αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διαφημιστικό υλικό στους συμμετέχοντες, να προσκαλέσει αυτούς σε ηλεκτρονική διασύνδεση οποιουδήποτε είδους σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει να πράττει όλα όσα ο νόμος και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο τής επιτρέπουν, εφόσον ο συμμετέχων στην κλήρωση συναινέσει ειδικά προς τούτο. Σε αντίθετη περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς σχετικούς με την παρούσα κλήρωση.
 4. Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της LAPIN και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.
 5.  Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Στυλιανού Γονατά 4, Περιστέρι (Τ.Κ.: 12133) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση [email protected]
 6. Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η LAPIN θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.
 7. Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
 8. Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους συμμετέχοντες, στη διεύθυνση email που δήλωσε έκαστος κατά την υποβολή της συμμετοχής στην κλήρωση.
 9. O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση “cookies” από την Εταιρεία μας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της LAPIN που είναι αναρτημένη στην https://www.lapinkids.com/el/πολιτικη-cookies .
 10. Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής  που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.
 11. Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) ή της εφαρμογής Instagram που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.
 12. Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.
 13. Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η LAPIN ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 14. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της LAPIN που είναι αναρτημένη στην https://www.lapinkids.com/el/πολιτικη-απορρητου.

 

            ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

 1. Η ιστοσελίδα – Instagram Profile, Facebook Page, και η σελίδα της δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση, στην οποία είναι αναρτημένη η παρουσίαση της κλήρωσης, καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η LAPIN δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο, το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
 2. Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών - συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της δε συνεπάγεται ότι η LAPIN γνωρίζει ή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η LAPIN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.
 3. Μη αποκλειόμενων των νόμιμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου της κλήρωσης, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση - διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.
 4. Σε κάθε περίπτωση η LAPIN είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την LAPIN δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.
 5. Η LAPIN διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η LAPIN δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά το δώρο με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ.
 6. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.
 7. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2108003162 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 09:30 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.
 9. Αθήνα, 15 Απριλίου 2019

ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ!

{{item.brand}}
{{item.title}}
{{item.discounted_price}}
{{ toggleGiftListBarDisplayText() }}
Έχετε επιλέξει {{activeGiftListItemsCount}} προιόντα στη λίστα
{{ shareText() }}

Η λίστα σας είναι άδεια. Πλοηγηθείτε στις κατηγορίες προϊόντων και προσθέστε τα προϊόντα που επιθυμείτε στην λίστα!

{{ item.title }}
×
back to top