Lapin House

Το καλάθι μου

Υπάρχει {{ cartTotalQuantity }} προϊόν στο καλάθι

Υπάρχουν {{ cartTotalQuantity }} προϊόντα στο καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
{{ item.brand }}
ΚΩΔΙΚΟΣ: {{ item.code }}
{{ key }}: {{ value }}
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
{{ item.total_price }}
{{ item.total_discounted_price }}
{{ error }}
SHOPPING CART
Σύνολο: {{ order.final_cost }}
Αν έχετε κουπόνι έκπτωσης, πατήστε το κουμπί
"ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ" και καταχωρήστε τον εκπτωτικό κωδικό σας.
Lapin House
MY ACCOUNT
210-8003162-63
Δωρεάν μεταφορικά LAPIN MAGAZINE
LAPIN HOUSE
THE LAPIN MAGAZINE

Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

«Airo Giveaway»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΡΕΤΟΝ Α.Ε.»,

με διακριτικό τίτλο «BRETON S.A.», που εδρεύει στην Κηφισιά, Αττικής (Αχαΐας 2 & Τροιζηνίας, 14564), με Α.Φ.Μ.: 095523017, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής χάριν συντομίας Breton), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη διάθεση ενός καροτσιού Airo της Mamas & Papas με κωδικό 21180247, κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά καθ’ όλη τη διάρκειά του (ως ορίζεται κατωτέρω) στον ιστότοπο www.lapinkids.com

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

            Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της Breton, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Αντικείμενο - δώρo της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι ένα καρότσι της εταιρείας Mamas & Papas. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή/και να εξαργυρωθεί σε χρήμα ή σε δωροκάρτα , ούτε να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το δώρο μπορεί να σταλεί χωρίς κόστος μεταφορικών σε υποδεικνυόμενη από έκαστο τυχερό ταχυδρομική διεύθυνση.

Τo δώρo αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο είδος και πιθανή μεταγενέστερη μεταβολή στη λιανική τιμή τους δε μεταβάλλει το δώρο ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

            Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις  11/5/2021 ώρα 12:00 ως και τις 18/5/2021 ώρα 17:00.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.instagram.com/mamasandpapas_gr/  (Instagram) ήτοι μέσω αλληλεπίδρασης με συγκεκριμένες αναρτήσεις (posts / stories).

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

Ο κάθε υποψήφιος τυχερός/ή κάνει follow (αν δεν έχει κάνει ήδη) την ως άνω σελίδα και εισέρχεται στην σελίδα του διαγωνισμού της Breton αλλά και τον λογαριασμό της Lapin House: @lapinhouse_official.

Ο κάθε υποψήφιος τυχερός/ή απαντά με σχόλιο κάτω από την σχετική δημοσίευση, αναφέροντας (κάνοντας «tag») τρεις (3) φίλους/ φίλες του/της. Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε συμμετέχων έχει την συναίνεση των τρεις (3) φίλων του για αυτή την αναφορά.

Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά υποψήφιο τυχερό/ή και ανά προφίλ, που αντιστοιχεί σε ένα “λαχνό” κλήρωσης.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 19/5/2021 με ανάρτηση κάτω από το μήνυμα ανακοίνωσης της κλήρωσης και θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος inbox στον Instagram λογαριασμό του.

Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Breton, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Breton, από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.

Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει με λογισμικό. Το λογισμικό θα παύσει την αποδοχή δηλώσεων συμμετοχής αυτόματα στην ως άνω προκαθορισμένη λήξη της διάρκειας του χρόνου υποβολής.

H Breton έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.

Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς και ορθής διαχείρισης του προφίλ του στο Instagram, που θα του επιτρέψει να είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι οι διοργανωτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του σε email ή κινητό για την απόδοση του δώρου. 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων δια της συμμετοχής αποδέχεται πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.

Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής τους. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από την ενεργοποίηση της επιλογής (click wrap contract) αποδοχής με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης. 

            Γ. Κανένα Κόστος Συμμετοχής & Τεχνικά Μέσα

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η Breton δε ζητά οποιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της Breton πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.  Αυτονόητο είναι ότι ο  κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση. Η Breton δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής), καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram της Breton, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους. Σε κάθε περίπτωση η Breton δε σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών - συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της δε συνεπάγεται ότι η Breton γνωρίζει ή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Breton δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.

Μη αποκλειόμενων των νόμιμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση - διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.

            Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2021, στα γραφεία της εταιρείας  Breton  και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.instagram.com/mamasandpapas_gr/  .Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό [https://commentpicker.com/instagram.php]  την ως άνω ημέρα. Προ της διενέργειας της κλήρωσης, αποκαλύπτονται από το λογισμικό εισαγωγής των συμμετοχών τα στοιχεία προφίλ των λογαριασμών των συμμετεχόντων [instagram nicknames]. Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης, που αποτελεί αλγόριθμό τυχαίας επιλογής ενός ονόματος προφίλ instagram, χωρίς καμία μεσολάβηση – επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Κατά την εκτέλεσή του επιλέγει ένα (1) νικητήριο όνομα προφίλ instagram που αντιστοιχεί σε ένα (1) νικητή.

Κάθε τυχερός, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα)

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η Breton διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου - δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://commentpicker.com/instagram.php, σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή - δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.

Η ως άνω διαδικασία οπτικοποιείται σε οθόνη και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται εντός 90 λεπτών από την ολοκλήρωσή της. Η Breton ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης μέσω Instagram Story καθώς και στη σχετική δημοσίευση στο Instagram της Breton και αποστέλλει αμέσως προσωπικό μήνυμα από το προφίλ της [instagram direct message] στο προφίλ του νικητή με την ειδοποίηση ότι είναι ο τυχερός. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξής διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη - νικητή, που είναι υποχρεωτική:

Ερώτηση μέσω μηνύματος (διαζευκτικά) Instagram από την Breton στο νικητή για το ονοματεπώνυμο και ενός προσωπικού στοιχείου επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Αποστολή αναλόγως της ως άνω απάντησης του νικητή αλφαριθμητικού κωδικού με email ή SMS από την Breton.

Αντιγραφή του κωδικού αυτού από το νικητή στο Instagram direct message για την ταυτοποίηση του χρήστη. 

Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης-μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 μηνός από την ταυτοποίησή του. Η Breton δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του δώρου από τον νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ακόμη, η Breton δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα και η ηλικία του τυχερού νικητή κατά την διαδικασία αποστολής του δώρου του.

Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.

H Breton έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.) Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς, πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα χρειαστεί να χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στη Breton, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 24 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή. 

Η ευθύνη της  Breton περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου. Η Breton δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Breton δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Breton παύει να υφίσταται.

            Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Breton στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την Breton νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Breton σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Breton και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Breton είναι: Α) Για τους συμμετέχοντες: το Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο. Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την Breton και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση του δώρου σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση του δώρου. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάδειξη των νικητών. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση του δώρου.  

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της Breton και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

 Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Αχαΐας 2 & Τροιζηνίας, Νέα Κηφισιά (Τ.Κ.: 14564) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση [email protected]

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η Breton θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους συμμετέχοντες, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε έκαστος κατά την υποβολή της συμμετοχής στην κλήρωση.

O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση “cookies” από την Εταιρεία μας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της Breton που είναι αναρτημένη στην https://www.lapinkids.com/el/πολιτικη-cookies .

Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής  που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.

Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) ή της εφαρμογής Instagram που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.

Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.

Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η Breton ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Breton που είναι αναρτημένη στην https://www.lapinkids.com/el/πολιτικη-απορρητου.

            ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

Η ιστοσελίδα – Instagram Profile, Facebook Page, και η σελίδα της δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση, στην οποία είναι αναρτημένη η παρουσίαση της κλήρωσης, καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Breton δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο, το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση η Breton είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την Breton δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.

Η Breton διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η Breton δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά το δώρο με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2108003162 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 09:30 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

Αθήνα, 10/5/2021

{{ toggleGiftListBarDisplayText() }}
Έχετε επιλέξει {{activeGiftListItemsCount}} προιόντα στη λίστα
{{ shareText() }}

Η λίστα σας είναι άδεια. Πλοηγηθείτε στις κατηγορίες προϊόντων και προσθέστε τα προϊόντα που επιθυμείτε στην λίστα!

{{ item.title }}
×